maandag 18 december 2006

Het Semantische Web

De heer Slaats heeft het in zijn les (donderdag 14 dec) gehad over het Semantische Web.

Het Semantische Web is een extra laag aan het huidige wereldwijde web.

Naast het gewoon verbinden van documenten met hyperlinks worden bij het semantische web ook de relaties tussen die documenten en de betekenissen van de documenten beschreven, waardoor informatie op het web beter gestructureerd wordt. Met XML kan de syntax beschreven worden.

De onderste laag bestaat het URI en de Unicode. De URI is een kenmerk is om objecten en begrippen op een unieke manier te beschrijven, terwijl de UNICODE communicatie tussen verschillende systemen mogelijk maakt.
Bij de laag daarboven gaat om het well-formed document; dat is het structureren van gegevens in een document (bij Namespaces wordt aangegeven in welke taal het geschreven is).
In de 3e laag (XML Query & XML Schema) bevinden zich de regels voor de structuur van de gegevens en de techniek die het mogelijk maakt om binnen die gegevens te zoeken.

We noemen deze drie lagen: de Syxtax.

RDF, in de laag dáárboven staat voor Rich Description Format. Hiermee worden de kenmerken en relaties tussen verschillende lagen beschreven. De 3 grijze lagen (zie plaatje) worden dan ook de 'semantiek van de structuur' genoemd.
Als iedere site deze structuur zou aanhouden en gebruik zou maken van zaken zoals Dublin Core Metadata om de content en context van de website te beschrijven, zou een bijna exacte ontsluiting van het web mogelijk zijn.

Geen opmerkingen: